MỘT SỐ LỖI CẦN CHÚ Ý KHI KÊ KHAI THUẾ TRÊN HTKK
VÀ NỘP QUA MẠNG iHTKK

Các Lỗi về: 1. Font chữ (nhập dữ liệu trên HTKK)
2. Lỗi tải thư viện Java (Không load lên nút chọn, ký và nộp tờ khai)

I- TRƯỚC KHI KÊ KHAI:

CẦN ĐẶT CHUẨN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÁNH BÁO LỖI NHƯ SAU:
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'.

Cách xử lý tránh lỗi: Kiểm tra và đặt định dạng ngày tháng chuẩn trong:
ControlPanel\Regional Options\ Thẻ Date: DD/MM/YYYY


Khắc phục: Khi bị lỗi rồi cần kết xuất dữ liệu đã nhập ra - Copy vào lại Forrm chuẩn lấy từ HTKK 3.3.0 ra - Xóa TK lỗi cũ đi - Nhập và tải lại dữ liệu mới - Kết xuất Nộp lại.

II- TRONG KHI KÊ KHAI:

1. Chọn đúng, đủ các phụ lục cần nộp - Chọn thừa sẽ có các Lỗi dạng:
Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 92. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.

Khi bị lỗi: Mở lại Tờ khai - Chọn sang Tab phụ lục thừa - Chọn Xóa

2. Khi nhập dữ liệu Chú ý định dạng Mã số thuế 13 số có dấu (-) - Ví dụ 5600199668-001
Không đúng định dạng sẽ có báo lỗi dạng:
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Sửa Lỗi: Mở lại tờ khai - Kiểm tra tất cả các mã số Chi nhanh (13 số) Sửa định dạng lại cho đúng rồi kết xuất lại.

3. Sau khi nhập xong dữ liệu chú ý F6 xóa các dòng thừa (dòng trống Ko nhập dữ liệu) - Nếu ko để ý xóa dòng thừa sẽ có các Lỗi:
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai tại dòng: 156. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'integer'

Sửa Lỗi: Khi tờ khai bị lỗi - Mở lại tờ khai - Tìm các dòng trống không có dữ liệu - F6 Xóa dòng rồi kết xuất lại - Nộp!

4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN
Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'. 

- Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 "Số thuế TNCN đã khấu trừ". Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống).


* MỘT SỐ LỖI CẦN SỬA VÀO CODE FILE XML:

1. Với tờ khai Thuế Tiêu Thụ đặc biệt.
Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'.

Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng "tieuMucHachToan" và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000
<tieuMucHachToan>0000</tieuMucHachToan>
<tieuMucHachToan>1701</tieuMucHachToan>

2. Tờ khai báo cáo tài chính.
Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 525. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.

Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

III- SAU KHI NỘP TỜ KHAI
HƯỚNG DẪN IN TỜ KHAI XML TRÊN iTaxviewer 1.0.6

Hiện trạng lỗi:
1. Vào Tệp Hồ Sơ\In Hồ Sơ – Ko lên cửa sổ in
2. Bấm Ctrl + P lên được cửa sổ in - Chỉ in được Tờ Khai – Không in được Bảng kê.
3. Tờ khai in ra mất phần dòng cuối (Chỉ tiêu 40-43)
Nguyên nhân:
Lỗi Version của Ứng dụng Adobe Reader: Chưa cài hoặc Version thấp Không load được trình đọc XML.
Cách xử lý:
Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã được cài Adobe Reader hay chưa.

Bước 2: Nếu chưa có thì vào đường dẫn
http://download.com.vn/adobe-reader/download
tải gói cài đặt Adobe Reader  về cài đặt  - Xong Update lên Version mới nhất.
Nếu có cài đặt rồi thì thực hiện Update lên Version mới nhấtBước 3: Mở iTaxviewer 1.0.6 - Mở tờ khai cần in
Vào menu Tệp Hồ Sơ\In Hồ Sơ - Xuất hiện cửa sổ

Chú ý: Chọn Custom Scale 90%
Page Setup A4 rồi in tờ khai
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

1 nhận xét:

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll