Phần 1:Ứng dụng Nộp Thuế Điện Tử
Câu 1: Những đối tượng NNT nào được tham gia Nộp thuế điện tử?
Trả lời:NNT đảm bảo đầy đủ những điều kiện sau:
-         Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
-         Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
-         Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
-         Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
-         Có tài khoản tại một trong những Ngân hàng thương mại triển khai NTDT với TCT.
Câu 2: NNT đang thực hiện kê khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN có tham gia NTDT được không?
Trả lời:NNT thực hiện khai thuế qua mạng tại các nhà TVAN  hoàn toàn có thể  tham gia NTDT tại Cổng thông tin TCT với các bước thực hiện như sạu:
Bước 1: Nếu NNT biết tài khoản Khai thuế qua mạng tại Cổng thông tin TCT thì thực hiện đăng nhập tài khoản KTQM tại Cổng thông tin TCT. Chọn Menu “Nộp thuế”, tiến hành  đăng kí NTDT.
 Nếu NNT không biết mậttài  khoản KTQM tại Cổng thông tin TCT  thực hiện theo hướng dẫn tại Bước2.
Bước 2 : Truy cập website http://nhantokhai.gdt.gov.vn
-         Chọn “ Đăng nhâp”
-         Kích” Lấy lại mật khẩu”

-         Đăng nhập tài khoản KTQM tại Cổng thông tin TCT với mật khẩu khởi tạo và thực hiện đăng kí NTDT
Phần 2:Đăng ký dịch vụ Nộp Thuế Điện Tử
Câu 3: Chữ kí số  đượcsử dụng trong Nộp thuế điện tử cho thể là chữ kí số đượcsử dụng Khai thuế qua mạng hay không?
Trả lời: Hoàn toàn sử dụng Chữ kí số trong NTDT và Chữ kí số sử dụng trong KTQM  giống nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ kí số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọntùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.
Câu 4: NNT được đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?
Trả lời:NNT có thể đăng kí sử dụng NTDT với tất cả các  ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế.
Câu 5:NNT đăng kí Nộp thuế điện tử với thông tin sai thực tế của NNT thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Có 2 trường hợp đăng kí sai thông tin như sau:
- Nếu NNT đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị NTT đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất và gửi CV đề nghị Hủy để Chi nhánhngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của NNT.
- Nếu NNT đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin (email, số điện thoại)  và muốn  hủy đăng kí để thực hiện đăng ký lại: đề nghị NNT liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.
Câu 6: Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào?
Trả lời:Số tài khoản chính là số tài khoản của NNT tại Ngân hàng thương mại nơi NNT muốn đăng kí thực hiện nộp thuế.
Lưu ý: Trường “Số tài khoản” không bắt buộc nên NNT có thể điền hoặc không điền (không cho phép dùng kí tự đặc biệt) 
CÂU 7:Khi NNT thực hiện “ Kí điện tử” tại các chức năngĐăng kí Nộp thuế điện tử, Lập GNT, Thay đổi thông tin thì màn hình không hiện thị cho phép nhập mã pin chữ kí số phải làm như thế nào?

Trả lời: Nguyên nhân không “Kí điện tử” do môi trường Java trên máy không hoạt động
Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java chưa?
-         Nếu chưa cài java thực hiện download Java 
a>>> Hướng dẫn Cài đặt Java mới nhất và cấu hình <<< 
   
    Nếu bạn cài đặt java 7 có thể tải theo đường Link dưới.
+ Thực hiện download java 7u75 phiên bản x86 offline và cài đặt từ link trên.
+ Sau khi cài java xong thực hiện các bước 2 bên dưới.
-         Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Nếu phiên bản java thấp hơn java 7u75, đề nghị NNT thực hiện gỡ bỏ java cũ và thực hiện cài java java 7u75 phiên bản x86 offline.
Bước 2: Cấu hình cài đặt Java
-         Vào Control Panel è Hiển thị như hình
-         Chọn Sercurity và cài đặt như hình:
è Chọn nút Apply

-         Chọn Generel và chọn nút View như hình:
ð Hiển thị màn hình:
-         Chọn tất cả các dòng trong bảng bà chọn button xóa ‘X’
Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’.
Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử
-         Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ à hiển thị mànhình
è Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:

-         Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:

-         Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã PIN Chữ ký số.

Câu 8: NNT thực hiện đăng kí Nộp thuế điện tử  và nhận được email của Tổng cục Thuế thông báo không chấp nhận đăng kí  với lý do “Chữ ký NNT không hợp lệ” phải làm như thế nào?
Trả lời: Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Chữ ký NNT không hợp lệ” bao gồm những yếu tố sau:
-         Môi trường Java trên máy tính của NNTà NNT thực hiện kiểm tra lại như các bước mô tả ở Câu 7
-         Thông tin Serial Chữ ký số trong mục Đăng ký NTDT có trùng khớp với  số serial chữ ký số  trong thiết bị CKS của NNT hay không? à NNT tiến hành so sánh hai thông tin trên
Sau khi kiểm tra những nguyên nhân trên thì NNT vào lại Ứng dụng NTDT và thực hiện đăng kí lại.
Câu 9: Nếu NNT đã được Ngân hàng phê duyệt đăng kí NTDT nhưng phát hiện ra là đã đăng kí sai địa chỉ email hoặc không còn sử dụng email  đăng kí phải làm như thế nào?
Trả lời:Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTDT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email ntdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp.
Câu 10: NNT quên mật khẩu đăng nhập vào Nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?
Trả lời: NNT liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để reset lại mật khẩu đăng nhập NTDT .Mail cấp lại mật khẩu sẽ được gửi về email của NNT đã đăng ký.
Phần 3:Lập Giấy Nộp Tiền
Câu 11:Trong  chức năng  “Lập GNT” trường  “Kỳ thuế” có định dạng như thế nào đối với các món thuế nộp cho Quý/Năm?
Trả lời:  Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy
Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì NNT thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm  và giải trình chi tiết trong mục “Ghi Chú”
Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý IV/2014 àNhập Kỳ thuế 10/2014
Câu 12:Trong chức năng “Lập GNT” thông tin nơi phát sinh khoản thu phải lựa chọn như thế nào?
Trả lời:Thông tin nơi phát sinh khoản thu là nơi phát sinh món thuế. NNT có thể thực hiện phân bổ số tiền thuế bằng cách lựa chọn phân bổ đến Quận/Huyện  hoặc Phường/Xã
Ví dụ: NNT có trụ sở tại Quận Cầu Giấy – Hà Nội nhưng có một mảnh đất cho thuê tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuận – Hà Nội. NNT nộp thuế cho mảnh đất này thì sẽ lựa chọn như sau:
-         Trường “Quận/Huyện”: Thanh Xuân
-         Trường “Phường/Xã”: Nhân Chính
Câu 13:Trong  một GNT được nộp bao nhiêu loại thuế?
Trả lời: Trong một GNT chỉ được phép nộp cho một Loại thuế.
Hiện nay, ứng dụng NTDT đang cho phép nộp các Loại thuế sau:
-         Thuế Nội Địa
-         Thuế Thu Nhập Cá Nhân
-         Thuế Trước Bạ
Câu 14: Giấy nộp tiền  gửi đến Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tối đa bao nhiêu tiểu mục trên 01 GNT?
Trả lời: Tối đa 02 tiểu mục/GNT

Câu 15:NNT muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?
Trả lời: NNT liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản nộp thuế điện tử. Sau đó Ngân hàng để truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống NTDT.
Câu 16: Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?
Trả lời:Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTDT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email ntdt@gdt.gov.vn  để thông báo.
Nhóm NTDT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho NNT lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu.
Câu 17: Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư NNT phải xử lý như thế nào?
Trả lời: NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:
-         Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.
-         Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.
NNT nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định.
Câu 18: Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?
Trả lời:NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:
-         Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng.
àNNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.-         Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT  chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng.
àNNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
-         Đã gửi GNT:  NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT,  đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).
Câu 19:  Giấy nộp tiền thành công sẽ có bao nhiêu Chữ ký số? Đó là những Chữ ký sốcủa đơn vị nào?
Trả lời:Giấy nộp tiền được hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 03 Chữ ký số, bao gồm:
-         Chữ ký số của NNT
-         Chữ ký số của TCT
-         Chữ ký số của Ngân hàng
Câu 20: Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách nào?
Trả lời: Có thể IN Giấy nộp tiền  bằng những cách thức sau:
-         Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT  theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Chi tiết” à Sử dụng chức năng IN GNT.
-         Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT  theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Tải về” à Sử dụng phần mềm iTaxViewer 1.0.8 đọc file XML GNT và thực hiện IN.
-         Thực hiện IN phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi NNT thực hiện nộp thuế.
Câu 21: NNT  sử dụng chức năng “Truy vấn số thuế” thì hiển thị cảnh báo “NNT chưa có thông tin sổ thuế” thì làm như thế nào?
Trả lời:  NNT chưa có thông tin sổ thuế do Cơ quan thuế chưa cấp sổ thuế cho NNT hoặc chưa gửi lên cho TCT để update sổ thuế vào hệ thống.
“Truy vấn sổ thuế” là chức năng hỗ trợ thêm cho NNT.NNT hoàn toàn có thể lập GNT khi chưa có thông tin sổ thuế.
Câu 22: Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?
Trả lời: Theo Thông tư 85, ngày nộpthuế  được cơ quan thuế ghi nhận là ngày ngày ngân hàng trích nợ tài khoản của NNT để nộp thuế cho doanh nghiệp.
Câu 23:Làm thế nào đểđọc được Giấy nộp tiềnđiện tử lập lạiứng dụng NTT?
Trả lời:Sử dụng phần mềm iTaxViewer do TCT cung cấp để đọc file mẫu GNT XML (Tương tự như cách đọc các tờ khai XML).
Phần 4: Thay đổi thông tin
Câu 24: NNT được phép thay đổi những thông tin nào trên ứng dụng NTDT?
Trả lời: NNT được phép thay đổi những thông tin sau:
-         Điện thoại
-         Thưđiện tử
-         Số serial chứng thư số
Câu 25: Làm thể nào để thay đổi thông tin liên hệ của NNT  bên Ngân hàng đã đăng kí Nộp thuế điện tử?
Trẩ lời:  NNT có thể thay đổi thông tin  liên hệ của NNT bên ngân hàng như sau:
Bước1:NNT  đăng nhập tài khoản Nộp thuếđiện tử
Bước2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Thay đổi thông tin
Ứng dụng NTDT hiển thị thông tin liên hệ với NNT gồm có: điện thoại, thưđiện tử, số serial chứng thư số.
Bước 3: NNT thực hiện thay đổi thông tin bằng cách
-         Điện thoại: Cập nhật sốđiện thoại mới
-         Thưđiện tử: Cập nhật thưđiện tử mới (nếu có)
-         Số serial chứng thư số: Sử dụng chức năng “ Nhập lại số serial nộp thuế” , hệ thống sẽ tựđộng lấy số serial mới (nếu có)
Bước 4: Bấm “Cập nhật” và thực hiện“ Ký và Gửi” Bảnđăng ký thay đổi thông tin Nộp thuếđiện tử qua Ngân hàng thương mại

Câu 26: Bản đăng kí Thay đổi thông tin Nộp thuế điển tử có được gửi đến Ngân hang thương mại không? Và được gửi đến những ngân hàng nào?
Trả lời: Bảnđăng kí Thay đổi thông tin NTDT có được gửi sang Ngân hang và sẽ được gửisang  tất cả các ngân hang mà NNT đãđăng kí NTDT thành công.
Câu 27: Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử?
Trả lời:NNT không thể ngừng hẳn dịch vụ NTDT mà chỉcó thể Ngừng dịch vụ Nộp thuếđiệntửvới từng ngân hàng thương mạiđãđăng kí. Các bước đểđăng ký Ngừng như sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nộp thuếđiện tử
Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọnĐăng ký Ngừng
-         Chọn Ngân hàng muốn ngừng dịch vụ NTDT

-         Chọn hoặc nhập Lý do ngừng dịch vụ
Bước 3: Bấm “Đăng ký ngừng” và thực hiện “Ký và Hoàn Thành” để ngừng dịch vụ NTDT với ngân hang đã lựa chọn.
Kết nối với chúng tôi (Like FACEBOOK )để được hỗ trợ tốt hơn https://www.facebook.com/tongdaichukyso

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll