Những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đang ưu tiên tập trung trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển công nghiệp, công nghệ cao – công nghệ thông tin và điện tử… nhằm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới một nền hành chính thông minh, chuyên nghiệp và hiện đại. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng VT - CNTT tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cũng như cung cấp thông tin, dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp… Đặc biệt, là đóng góp không nhỏ của công nghiệp CNTT và điện tử vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh, góp phần tích cực vào nền phát triển KT-XH của tỉnh Thái Nguyên .


Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng dụng CNTT vào nộp thuế đó là ứng dụng khai thuế qua mạng bằng chữ ký số .
Để kê khai nộp tờ khai thuế qua mạng, người nộp thuế cần có chữ ký số.Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số có thể hiểu như con dấu điện tử của người phát hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số ngoài việc sử dụng cho kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, có thể được sử dụng trong giao dịch điện tử khác.

- Tính an ninh của chữ ký số: Chữ ký số đã được chứng minh về mặt kỹ thuật đảm bảo an ninh, duy nhất và không thể giả mạo được. Chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị đặc biệt (USB Token), bảo vệ bởi mật khẩu nên có mức đảm bảo an ninh cao.
- Tính pháp lý của chữ ký số: Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính công nhận tính pháp lý của hình thức giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế. Như vậy, khi kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng có dùng chữ ký số, các hồ sơ thuế điện tử có giá trị tương đương như các hồ sơ thuế được gửi trực tiếp tới cơ quan thuế.
Bảng báo giá dịch vụ chữ ký số VINA-CA tại Thái Nguyên
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số VINA-CA
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,788,000
2,664,000
2,989,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,580,000
1,800,000
1,980,000
Khuyến mãi
6 Tháng
9 Tháng
12 Tháng

Tư vấn đăng ký dịch vụ chữ ký số tại Thái Nguyên
ĐT: 0906.282.2760 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll