Hướng dẫn Chuyển Đăng ký từ TVAN sang iHTKK
                       
                      Điều kiện: Bạn phải có Mã PIN của Chữ ký số (Token)

1. Hủy đăng ký TVAN:
Bước 1: Cắm chữ ký số vào máy tính
Bước2: Mở trình duyệt IE - Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn
Bước 3: Click vào mục Đăng nhập - Click Lấy lại Mật khẩu

Bước 4: Nhập MST Đơn vị, nhập 2 lần Mật khẩu mới (Chú ý có chữ có số) -
Bấm cập nhật - Nhập thông tin mã PIN xác nhận để thay đổi mật khẩu mới.

Bước 5: Bấm nút Trang chủ quay về màn hình chính: - Thực hiện đăng nhập vào
trang iHTKK để vào ứng dụng.
Bước 6: Đưa chuột vào Menu Tài khoản - Click chuột vào Ngừng Dịch vụ

Bước 7: Chọn Lý do khác: Chuyển Đăng ký iHTKK - Clcik Đăng ký ngừng -
Nhập Mã PIN xác nhận ngừng dịch vụ.

Như vậy bạn đã hoàn thành việc đăng ký ngừng nộp tờ khai qua TVAN.

2. Đăng ký Nộp Hồ sơ khai thuế Qua iHTKK:
Bước 1: Chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ (Online):
- Vào trang web: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
- Nhấn nút đăng ký
- Nhập thông tin Email, số điện thoại liên hệ của Doanh nghiệp.
(Chú ý Địa chỉ mail phải đang sử dụng và truy cập duyệt được mail)
- Nhấn nút tiếp tục, nhập mã PIN chứng thư số.
- Ký điện tử, nhấn gửi đăng ký - Hoàn thành việc đăng ký - thoát
khỏi trang iHTKK
Bước 2: Đăng nhập và đăng ký các loại tờ khai phải nộp.
- Sau khi đăng ký iHTKK - Thực hiện vào lại trang:
http://nhantokhai.gdt.gov.vn
- Đăng nhập lần đầu bằng User là MST Đơn vị - Mật khẩu: tct123
- Vào menu tài khoản - Thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập.
- Vào lại menu Tài khoản - chọn Đăng ký tờ khai
- Check chọn lần lượt các loại tờ khai phải nộp
(Chú ký Mã loại tờ khai, Kỳ kê khai và kỳ bắt đầu)
- Bấm tiếp tục và hoàn thành đăng ký các loại tờ khai phải nộp.
                                                                                                                 htpp://tongdaichukyso.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll