(TBKTSG Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thí
điểm thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 1-4 tới.

Việc thí điểm được thực hiện trong thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng thực hiện thí điểm gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Theo đó, các doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện bảo hiểm xã hội từ ngày 1-4 tới. Còn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1-10 tới.

Để có thể thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử phải có chứng thư, chữ ký số bhxh ; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử giúp đơn vị tham gia bảo hiểm có được công cụ lập thủ tục đúng quy định, hỗ trợ nhiều chức năng tự động giúp giảm thiểu sai sót khi kê khai; giảm thiểu thời gian đi lại giao dịch với cơ quan bảo hiểm; đặc biệt là xem được kết quả giao dịch ngay qua mạng; giảm phiền hà cho người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động…

Đơn vị sử dụng lao động không thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao dịch điện tử với bảo hiểm xã hội. Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Việc thực hiện các giao dịch điện tử sẽ được tiến hành qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng giao dịch điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Được biết, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai thí điểm giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại 36 tỉnh, thành phố với hơn 30 nghìn doanh nghiệp áp dụng. Với hình thức kê khai này, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã giảm được 45 giờ so với trước.

Trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2014 của Ngân hàng Thế giới công bố về chỉ số nộp thuế, thời gian doanh nghiệp ở Việt Nam làm thủ tục về bảo hiểm xã hội là 335 giờ/năm, số lần nộp là 12 lần/năm. Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có cải cách thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội.

Được biết đến cuối năm 2014, ngành bảo hiểm xã hội đã giảm thời gian dành cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nộp bảo hiểm xã hội xuống còn khoảng 200 giờ/năm, đã giảm được 50% số giờ theo yêu cầu của Chính phủ.

Việc triển khai giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội là một biện pháp tối ưu để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch trong lĩnh vực này. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần cắt giảm thời gian kê khai, thủ tục nộp bảo hiểm bằng mức bình quân các nước trong khu vực, là 50 giờ/năm.
                                                                                                    Theo TBKTSG Online

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll