Hướng dẫn kiểm tra thời hạn Chữ ký số .

Để tránh trường hợp chữ ký số gần hết hạn mà Người Sử Dụng ( NSD) không biết , gây ảnh hưởng tới quá trình kê khai nộp thuế , hải quan .... NSD có thể  kiểm tra thời hạn chữ ký số trên Hợp đồng , Hóa đơn, Giấy chứng nhận hoặc bằng  2  cách sau:

Cách 1 : Kiểm tra thời hạn chữ ký số trên tờ khai đã gửi qua mạng  
Cách 2 : Kiểm tra  thời hạn chữ ký số trên thiết bị UsbToken 

 I. Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số trên tờ khai đã gửi qua mạng  :
Bước 1 : Đăng nhập vào trang thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn => Đăng nhập vào tài khoản =>Nhấn vào Tra Cứu => Nhấn vào Tra Cứu 


Bước 2 : Sau khi kết quả tra cứu  hiện ra Nhấn vào tờ khai gửi gần nhất  rồi Tải tờ khai về => NhấnOpen để mở tờ khai .( Nếu tờ khai không mở được thì phải cài phần mềm iTax mới nhất về )
Bước 3 : Mở tờ khai bằng iTax sau đó tìm tới dòng chữ Ký điện tử bởi  CÔNG TY ........ Nhấn vào đó=> Danh sách chữ ký điện tử hiện lên => Nhấn vào tên CÔNG TY  ....=> Nhấn vào Xem chứng thư số 

Bảng Certificate sẽ hiển thị thời gian còn lại của chữ ký số 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll