Ngày 18/5/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC (QĐ 912) kèm theo các quy định về việc nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử. ”Đây  là  một trong những giải pháp tạo thêm điều kiện thuận lợi để DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ có 90% DN nộp thuế qua mạng” - bà Nguyễn Thu Trà, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế nhận định.        

Bà Trà cho biết, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử dữ liệu trung gian (T-VAN) là ”cánh tay nối dài của cơ quan Thuế”, giúp cơ quan Thuế mở rộng triển khai các dịch vụ thuế điện tử. Khi T-VAN được tham gia triển khai dịch vụ thuế điện tử, nó không chỉ tạo thêm kênh hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhanh chóng, chính xác; mà còn hỗ trợ cơ quan thuế tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thông tin về thuế, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý. Nhận thấy những ưu điểm của loại hình dịch vụ này, từ cuối năm 2010, Bộ Tài chính đã tạo dựng cơ sỏ pháp lý (Thông tư 180/2010/TT-BTC) để các DN đủ điều kiện sẽ được Tổng cục Thuế cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian (T-VAN), với mục tiêu phối hợp với ngành Thuế triển khai mở rộng kê khai thuế qua mạng. Đến giai đoạn này, khi việc đẩy nhanh triển khai nộp thuế điện tử đang là nhiệm vụ hối thúc thì nỗ lực huy động các đơn vị, tổ chức, công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế, được xem là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ DN, hộ kinh doanh nộp thuế qua mạng. Đưa các đơn vị T-VAN tham gia vào cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN đang thực hiện kê khai thuế qua hệ thống của T-VAN có thể sử dụng luôn dịch vụ nộp thuế điện tử mà không cần chuyển qua hệ thống của cơ quan Thuế.
Hình ảnh minh họa
Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nộp thuế điện tử qua T-VAN, QĐ 912 đã thiết kế kèm theo 3 mẫu đăng ký, cụ thể là: Mẫu 01/NTĐT-T-VAN sử dụng khi NNT đăng ký sử dụng T-VAN; Mẫu 02/ĐK-T-VAN sử dụng trong trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin trên tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN; Mẫu 03/ĐK-T-VAN sử dụng khi NNT dừng sử dụng T-VAN. Việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ T-VAN cũng được thiết kế rất đơn giản. Ngay khi nhận được tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 01/NTĐT-T-VAN của DN gửi đến cổng thông tin điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Sau khi thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT thực hiện đăng ký với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử theo quy định. Tại đây, ngay khi chấp nhận đăng ký của NNT, ngân hàng thương mại gửi thông báo đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để gửi cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng dịch vụ T-VAN để nộp thuế điện tử đến khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, NNT thực hiện gửi, nhận các chứng từ điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. ”Lưu ý là chứng từ điện tử của NNT gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đến cơ quan thuế phải có chữ ký số của người nộp thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN” - bà Trà nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của NNT được đảm bảo tối ưu, QĐ 912 cũng quy định rõ: Trường hợp muốn thay đổi, bổ sung thông tin trên tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, NNT sẽ thực hiện khai các thông tin thay đổi, bổ sung theo mẫu số 02/ĐK-T-VAN; trường hợp muốn ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, DN thực hiện đăng ký theo mẫu số 03/ĐK-T-VAN và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để được xác nhận. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải chịu trách nhiệm (theo quy định tại hợp đồng về cung cấp dịch vụ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và NNT) về giao dịch nộp thuế điện tử của DN đến cơ quan thuế đúng thời hạn (trong trường hợp NNT nộp thuế đúng hạn). Trường hợp có lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì tổ chức có trách nhiệm thông báo cho DN biết và phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ. Trường hợp do lỗi của Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử về thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. Trong quá trình nộp thuế điện tử nếu gặp sự cố lỗi kỹ thuật thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Trường hợp đến hạn nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của DN chưa khắc phục được sự cố thì DN sẽ thực hiện nộp thuế bằng hình thức thông thường, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

Điều quan trọng nhất là, trong thời gian Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế, DN sẽ không bị tính tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố. Các sai sót khác được phát hiện sau khi ngân hàng thương mại đã hạch toán vào tài khoản của kho bạc nhà nước thì các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp giải quyết, đảm bảo NNT không bị tính tiền chậm nộp nếu do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế./.                                                                                                                 Theo Tổng Cục Thuế .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll