Chữ ký số cá nhân là gì?
Chữ ký số cá nhân là một ID số ( Digital ID) được cấp phát cho một thực thể (cá nhân hay bộ phận) nhằm xác minh, nhận dạng thực thể đó. ID số liên kết xác minh danh tính cá nhân (thường bao gồm Tên, Tên Công Ty, và địa chỉ email của chủ sở hữu,...) với một chứng chỉ bảo mật duy nhất
Nội dung chứng thư số bao gồm:
·        Tên chủ thể chứng thư số.
·        Khoá công khai.
·        Một số thông tin khác như, tên của CA cấp chứng chỉ số đó, hạn dùng, thuật toán ký...
·        Chữ ký số của CA cấp chứng thư số đó.
Mục đích của chứng thư số dùng để nhận diện một đối tượng khi tham gia giao dịch trên mạng


Ứng dụng chứng thư số cá nhân :
Với chữ ký số người dùng có thể:
.        Bảo mật email , mã hóa và ký số email điện tử
·        Xác định danh tính người dùng khi đăng nhập vào một hệ thống (xác thực).
·        Ký số các tài liệu Word, PDF hay một tệp liệu.
·       Giao dịch ngân hàng điện tử  .
·        Đặt phòng đặt vé trực tuyến
.      Thực hiện các kênh liên lạc trao đổi thông tin bí mật với các thực thể trên mạng như thực hiện kênh liên lạc mật giữa người dùng với webserver.
Ứng dụng chữ ký số cá nhân vào hệ thống của tổ chức doanh nghiệp:
- Ký các tài liệu Word , PDF tập tài liêu  văn bản hành chính ,hồ sơ công việc ,công văn nội bộ , báo cáo Vv....
- Được tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp , nghiệp vụ hành chính cho các đơn vị sự nghiệp , tổ chức ,doanh nghiệp , tập đoàn ....trên môi trường mạng .
-Đối tượng sử dụng : Cá nhân , Nhân viên , Lãnh đạo cơ quan ...

Tổng đài tư vấn chữ ký số cá nhân
ĐT: 0906.282.276


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll