Hiện tại có 8 nhà cung cấp chữ ký số công cộng được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp phép. Sau đây là bảng giá chữ ký số giá rẻ của các nhà cung cấp chữ ký số được phân phối bởi Tổng đài chữ ký số
1. Chữ ký số VINA-CA (Smartsign)
Vỏ hộp và Usbtoken VINA-CA
Bảng giá dịch vụ chữ ký số Vina
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số VINA-CA
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,788,000
2,664,000
2,989,000
Khuyến mãi, Chiết khấu
208,000
864,000
1,099,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,580,000
1,800,000
1,890,000
Chữ ký số VINA-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276

2. Chữ ký số BKAV-CA 
Bảng giá dịch vụ chữ ký số Bkav
Gói dịch vụ đăng ký mới
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá dịch vụ
1,785,000 VNĐ
2,665,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
Khuyến mãi, Chiết khấu
0 VNĐ
300,000 VNĐ
500,000 VNĐ
Giá thanh toán
1,785,000 VNĐ
2,365,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
Chữ ký số BKAV-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276

3.Chữ ký số NEW-CA (Newtel-ca)
Vỏ hộp và Usbtoken NEW-CA
Bảng giá dịch vụ chữ ký số Newca
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số NewCA
Thời gian sử dụng
1 năm
2 năm
3 năm
Giá trị dịch vụ ( Đã Vat)
1,786,000
2,663,000
2,991,000
Khuyến mãi, chiết khấu
296,000
863,000
1,101,000
Tổng Tiền Thanh Toán 
1,490,000
1,800,000
1,890,000
Chữ ký số NEW-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276

4. Chữ ký số VIETTEL-CA
Vỏ hộp và UsbToken VIETTEL-CA
Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số VIETTEL-CA
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,786,000
2,662,000
2,990,000
Khuyến mãi, Chiết khấu
0
362,000
640,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,786,000
2,300,000
2,350,000
Chữ ký số VIETTEL-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276

5. Chữ ký số CA2 (Nacencomm)
Vỏ hộp và UsbToken CA2
Bảng giá dịch vụ chữ ký số CA2
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số CA2
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,787,500
2,662,000
2,992,000
Khuyến mãi, Chiết khấu
207,500
632,000
892,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,580,000
2,090,000
2,100,000
Chữ ký số CA2 được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276

6. Chữ ký số FPT-CA
Vỏ hộp và UsbToken FPT-CA
Bảng giá dịch vụ chữ ký số FPT
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số FPT-CA
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,787,000
2,660,000
2,988,000
Khuyến mãi, Chiết khấu
0
360,000
588,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,787,000
2,300,000
2,400,000
Chữ ký số FPT-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276
7. Chữ ký số VNPT-CA
Vỏ hộp và UsbToken VNPT-CA
Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT
Tên gói dịch vụ
Đăng ký mới chữ ký số VNPT-CA
Thời gian sử dụng
1 Năm
2 Năm
3 Năm
Giá chứng thư số
1,783,000
2,661,000
2,993,000
Khuyến mãi, Chiết khấu
0
361,000
593,000
Giá thanh toán ( đã VAT)
1,783,000
2,300,000
2,400,000
Chữ ký số VNPT-CA được phân phối bởi www.tongdaichukyso.net  | ĐT: 0906.282.276  | tại Hà Nội
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll