Ngày 23-03-2018 Tổng cục Thuế đã có thông báo  về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.2 cụ thể:
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4:
-   Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:
      + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
      + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
      + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
       + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
-     Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:
+ Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
   + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT
   + Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04
      + Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT
      + Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT
      + Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
   + Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
       + Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
-         Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:
       Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:
       + Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01
      + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02
      + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03
       + Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04
-     Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):
      + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).
       + Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.
       + Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

Ứng dụng HTKK 3.8.2 tải Tại Đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 3.8.2

Bạn mở thư mục vừa tải về.


Bạn chạy file setup.exe trong thư mục HTKK 3.8.2


Bạn chọn theo các hướng dẫn dưới đây (Lưu ý: Cần chọn “Cài đặt nâng cấp ứng dụng” như hình ảnh minh họa bên dưới để giữ nguyên dữ liệu từ phiên bản HTKK cũ)


Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt


Sau khi ứng dụng HTKK cài đặt xong sẽ hiển thị giao diện như hình ảnh dưới


Bạn bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng HTKK 3.8.2

Kết nối với chúng tôi (Like FACEBOOK )để luôn cập nhật những phần mềm mới nhất  https://www.facebook.com/tongdaichukyso

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll