XỬ LÝ LỖI KHI NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TNDN 2020


Tờ khai TNDN: Khi nộp tờ khai phát sinh lỗi như sau : Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.3.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.3.9)
Lý do lỗi:
*Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020
- Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:

                  Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
                  Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
                  Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
                  Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia* Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020
- Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.

Cách sửa lỗi : Update HTKK 4.5.3 rồi kết xuất lại là nộp được

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll