Bước 1:
Bạn truy cập vào website: http://Nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.
Bạn nhập Tên đăng nhập là Mã số thuế của doanh nghiệp, nhập Mật khẩu là MK bạn vẫn dùng để khai thuế.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút “Đăng nhập” đăng nhập vào hệ thống Khai thuế qua mạng.
Trên giao diện Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn chọn chức năng Nộp thuế (hình minh họa bên dưới)


Xuất hiện giao diện “Đăng ký nộp thuế điện tử” để bạn nhập thông tin đăng ký.

Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin email, điện thoại, chứng thư số bạn đã đăng ký Khai thuế qua mạng. Bạn có thể sửa các thông tin: điện thoại, thư điện tử, người liên hệ.
Mã số thuế: hệ thống tự động lấy thông tin Mã số thuế bạn đang sử dụng và không cho phép sửa.
Điện thoại: cho phép bạn sửa trường thông tin Điện thoại (lưu ý: không được phép để trống)
Thư điện tử: cho phép bạn sửa trường thông tin Điện thoại (lưu ý: không được phép để trống). Thư điện tử phải có định dạng thư quốc tế, ví dụ: nguyenvanA@gmail.com.vn.
Thông tin: “Số serial chứng thư số” và “Tổ chức cấp chứng thư số” hệ thống sẽ tự động lấy từ USB Token của bạn và không được phép sửa.
Ngân hàng: danh mục các ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Thông tin: “Nộp thuế điện tử” mặc định được chọn và không cho phép sửa.
Lưu ý quan trọng: bạn phải nhập chính xác thông tin địa chỉ Email để nhận thông báo cấp mật khẩu đăng nhập chức năng cho Nộp thuế điện tử.
Sau đó bạn bấm Tiếp tục (hình chữ nhật màu đỏ số 2 bên trên) để chuyển sang bước tiếp theo.
Trên giao diện Lập tờ khai Đăng ký Nộp thuế điện tử, bạn kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin đã chính xác thì bạn bấm Ký điện tử để thực hiện ký điện tử lên tờ khai.

Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, bạn nhập Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.

Hệ thống thực hiện ký điện tử, và hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”, bạn bấm OK như hình minh họa bên dưới:

Sau đó bạn bấm nút Gửi đăng ký để tiến hành gửi tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đến cục Thuế.


Sau khi bạn nhấn “Gửi đăng ký” hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng.

Bước 2: Bạn tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn:
+       Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Bản đăng ký.   
+       Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBANK): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank): Bản đăng ký.
+       Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank): Bản đăng ký.
Bước 3: Bạn khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đắng ký, bạn nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Bạn truy cập vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.
Bạn nhập tài khoản được cấp để truy cập vào hệ thống khai thuế qua mạng.

Sau đó bạn bấm nút Đăng nhập.
Trên giao diện Nhantokhai.gdt.gov.vn, bạn chọn chức năng Nộp thuế (hình minh họa bên dưới)

Xuất hiện cửa sổ Đăng nhập nộp thuế điện tử, bạn nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.

Tên đăng nhập: hệ thống tự động lấy Mã số thuế mà bạn đang sử dụng để đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến.
Mật khẩu: được cung cấp ngay sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.
Bạn chọn chức năng Nộp thuế, tiếp theo chọn menu Lập giấy nộp tiền.


Xuất hiện giao diện Lập giấy nộp tiền như hình minh họa bên dưới:

Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền:
Ngày: hệ thống tự động lấy ngày hiện tại và không cho phép sửa.
Mã số thuế: hệ thống tự động lấy mã số thuế của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
Tên người nộp thuế: hệ thống tự động lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
Địa chỉ: hệ thống tự động lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
Đề nghị NH: danh sách ngân hàng mà bạn đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một ngân hàng cụ thể.
Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của bạn, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một tài khoản cụ thể.
Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, TP trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, TP của Cơ quan thuế mà bạn trực thuộc, cho phép bạn chọn lại nhưng không được phép để trống.
Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn Tỉnh, TP đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu - tên cơ quan thu. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.
Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu đã chọn. Cho phép bạn chọn lại trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, TP của cơ quan thu đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 quận/huyện.
Xã/Phường: Cho phép bạn chọn trong danh mục xã/phường thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 xã/phường
Chuyển cho KBNN: danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của bạn, cho phép bạn chọn lại nhưng bắt buộc phải chọn một kho bạc cụ thể.
Ghi thu NSNN vào TK: tài khoản ghi thu ngân sách nhà nước, không được phép để trống. Danh mục gồm tài khoản 7111.
Sau đó bấm nút Truy vấn số thuế PN:
Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo Cơ quan quản lý thu và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu Chi tiết khoản nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền.
Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
Bấm nút : để tra cứu mã NDKT hoặc Mã chương nếu bạn muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị giao diện Tra cứu danh mục NDKT, bạn nhập thông tin tra cứu Mã NDKT hoặc Tên NDKT (hình minh họa bên dưới)

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Tra cứu danh mục, bạn bấm Tra cứu, hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm như hình minh họa bên dưới:

Lưu ý:
Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung khoản nộp, mã chương, mã NDKT, kỳ thuế, số tiền không được để trống.
Khi chọn 1 Mã NKDT thì tên nội dung kinh tế tương ứng sẽ hiển thị tại cột Nội dung các khoản nộp NSNN.
Mã chương: Không cho phép nhập bằng tay.
Hiển thị mã chương mặc định theo MST (mã TIN) của NNT.
Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 1 hoặc 2 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 557
Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 3 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 757
Khi chọn Mã NDKT không nằm trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là mã chương mặc định theo MST.
Bấm “Thêm dòng
Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
Bấm “Xoá” dòng
Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
Bấm “Lập mới
Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn muốn nhập lại dữ liệu?

Bấm OK, hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu của giao diện Lập giấy nộp tiền.
Bấm Cancel, hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên Giấy nộp thuế.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Giấy nộp tiền, bạn bấm Hoàn thành để hoàn tất việc Lập giấy nộp tiền.
Hệ thống kiểm tra thông tin bạn nhập vào giấy nộp tiền:
Nếu các thông tin hệ thống kiểm tra thấy không hợp lệ, sẽ đưa ra thông báo trực tiếp trên màn hình để bạn thực hiện sửa lại.
Nếu nội dung Giấy nộp thuế vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo như hình minh họa bên dưới:

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị giao diện Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (hình minh họa bên dưới)

Bạn xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã chuẩn hay chưa.
Bấm Sửa để sửa lại thông tin.
Khi bấm Sửa hệ thống tiến hành tải lại màn hình Lập giấy nộp tiền của chính giấy nộp tiền bạn đang muốn sửa lại thông tin.
Bấm Xoá để xoá giấy nộp tiền vừa lập.
Bấm In để in chi tiết giấy nộp tiền.


Bạn bấm nút Ký và nộp như hình minh họa bên dưới:


Cho phép bạn (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.
Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không”, bạn bấm OK (hình minh họa bên dưới)

Tiếp đến hệ thống xuất hiện cửa sổ yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, NNT nhập Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.

Sau khi bấm Chấp nhận, hệ thống thông báo Ký điện tử thành công (hình minh họa bên dưới)

Cuối cùng bạn bấm OK để gửi Giấy nộp thuế tới Cơ quan Thuế.
 Như vậy, bạn đã gửi thành công Giấy nộp thuế tới Cơ quan Thuế. ​​
Kết nối với chúng tôi (Like FACEBOOK )để được hỗ trợ tốt hơn https://www.facebook.com/tongdaichukyso

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đại Lý Chữ Ký Số

http://www.tongdaichukyso.net/search/label/chu-ky-so-bkav
Được tạo bởi Blogger.

chữ ký số

Chữ ký số

Send Quick Massage

Tên

Email *

Thông báo *

Blogroll